„Wpływ ustawy o rynku mocy na wysokość opłaty mocowej: Rola producentów i jednostek redukcji”