Współpraca

Audyt energetyczny

 

Wykonanie audytu energetycznego w firmie niesie za sobą wiele korzyści.

Umożliwia dokładną analizę charakterystyki przyłącza energii elektrycznej, identyfikując obszary, w których można osiągnąć oszczędności. To pozwala firmie zidentyfikować i wdrożyć efektywne strategie oszczędzania energii, prowadzące do obniżenia kosztów operacyjnych.

Może pomóc w odkryciu potencjału do zastosowania odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju firmy i redukcji jej śladu węglowego.

 

Schemat współpracy między firmą doradczą w kwestii energii elektrycznej a klientem może wyglądać następująco:

Krok 1: Spotkanie wstępne i analiza potrzeb klienta

 • Firma doradcza spotyka się z klientem w celu zrozumienia jego potrzeb i oczekiwań dotyczących energii elektrycznej.
 • Przeprowadza się szczegółową analizę zużycia energii klienta, w tym analizę rachunków za energię elektryczną, aby zidentyfikować obszary potencjalnej optymalizacji.

Krok 2: Audyt energetyczny

 • Firma doradcza przeprowadza audyt energetyczny, który obejmuje dokładne sprawdzenie i ocenę aktualnego stanu energetycznego klienta.
 • Podczas audytu ocenia się efektywność energetyczną, identyfikuje się potencjalne źródła oszczędności i możliwości wykorzystania energii odnawialnej.

Krok 3: Opracowanie strategii energetycznej

 • Na podstawie wyników audytu energetycznego firma doradcza opracowuje indywidualną strategię energetyczną dla klienta.
 • Strategia uwzględnia optymalizację zużycia energii, wykorzystanie energii odnawialnej, możliwości inwestycji w efektywne technologie oraz potencjalne oszczędności kosztów.

Krok 4: Analiza rynku i wybór dostawcy energii

 • Firma doradcza przeprowadza analizę rynku energii elektrycznej, porównuje dostępne oferty i wybiera najlepszego dostawcę energii elektrycznej dla klienta.
 • Uwzględniając preferencje klienta, firma doradcza negocjuje korzystne warunki umowy z wybranym dostawcą.

Krok 5: Implementacja i monitorowanie

 • Firma doradcza wspomaga klienta w procesie implementacji zaproponowanych rozwiązań, takich jak instalacja paneli fotowoltaicznych, efektywne oświetlenie czy zarządzanie zużyciem energii.
 • Zapewnia się monitorowanie i regularne raportowanie dotyczące zużycia energii i osiąganych oszczędności, aby ocenić skuteczność wprowadzonych działań.

Krok 6: Stała współpraca i wsparcie

 • Firma doradcza utrzymuje stały kontakt i współpracę z klientem, aby monitorować i optymalizować zużycie energii elektrycznej.
 • Zapewnia się wsparcie techniczne, doradztwo w przypadku zmian regulacji prawnych lub rynkowych oraz aktualizacje strategii energetycznej w miarę potrzeb.

Współpraca między firmą doradczą a klientem jest procesem ciągłym, dążącym do optymalizacji zużycia energii elektrycznej, redukcji kosztów i osiągnięcia bardziej zrównoważonego środowiska.

Proszę

Wypełnij formularz


Po przesłaniu zgłoszenia

Skontaktujemy się jak najszybciej